Komitenin amacı, üyelerin ve üye olmaya aday mezunların memnuniyetini sağlamaktır.

  • Üyelerin eleştiri, öneri ve taleplerini takip etmek ve ilgili birimlere aktarmak.
  • Ayrılan üyelerin ayrılış nedenlerini öğrenmek ve kodlamak.
  • Üyelerin aidat yükümlülüklerinin yerine getirilmesini takip etmek.

İletişim: bilmed@bilmed.org.tr