Komitenin amacı, mezunlarımızı birbiriyle tanıştırmak ve kaynaştırmaktır.

  • En az ayda bir “Salı Buluşmaları” veya benzeri mezun buluşması organize etmek.
  • En az üç ayda bir “After Work Party” veya benzeri faaliyetler düzenlemek.
  • En az yılda bir kez bruch, piknik türü sosyal faaliyet düzenlemek.

İletişim: bilmed@bilmed.org.tr