Komitenin amacı, ödenti borcu bulunmayan üyelerimize yönelik sektörel buluşmalar tertip etmektir.

  • Sektörel buluşmalar organize etmek.
  • İş dünyasından öncelikle kendi mezunumuz olmak üzere isimlere kısa konferans verdirmek.

İletişim: bilmed@bilmed.org.tr